Kindercoach en jongerencoach

Kinderen en jongeren moeten veel leren. De meeste problemen die kinderen en jongeren ervaren, ontstaan door enige stagnatie in de ontwikkeling.

Dit betekent dat je problemen kunt benaderen als een hiaat in de groei. Wil het kind beter kunnen functioneren, dan hoeven we alleen vast te stellen wat het kind nodig heeft en zou mogen bijleren om de problemen te kunnen oplossen.

Hiervoor gebruik ik het werkmodel van de kindercoach van Centrum Tea Adema. Het werkmodel is de routekaart voor het oplossen en aanpakken van problemen. Vanuit het rood naar het groen. Samen het einddoel formuleren en de route bepalen. Op de reis ondervinden we hobbels en oponthoud, maar hier bereiden we ons goed op voor. Zo kan al snel het einddoel worden behaald.

Voor wie?

Via 10 biedt die oplossingsgerichte hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders

De hulpvraag kan liggen op het gebied van:

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Wanneer u het prettig vindt kunt u een afspraak maken voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Dit geprek duurt maximaal 30 min. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen kwijt en aangeven waar u voor belt. Tevens zal ik vertellen wat een kindercoach doet en wat de werkwijze is. Daarnaast kunnen we een afspraak maken voor het intakegesprek.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u van mij een intakeformulier per mail. Het intakegesprek duurt ongeveer 60 min. Het zou fijn als uw kind hierbij aanwezig kan zijn.

Het doel van het intakegesprek is om de situatie helder te krijgen. En een hulpvraag te formuleren. Indien het nog onduidelijk is wat er precies speelt, starten we het traject en gaandeweg zal de hulpvraag vanuit het kind helder worden.

Coachingstraject

De eerste sessie besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van vertrouwen en veiligheid.

Ik als kindercoach doe mee, observeer en luister naar uw kind. Zo kan ik zo goed mogelijk inspelen op de behoeften van uw kind, en samen met uw kind tot de ontdekking komen wat de oplossing is voor de moeilijkheden die er zijn op dat moment. Mijn visie is dat de oplossing van de het probleem of moeilijkheid in het kind zelf zit!

Ik streef ernaar om het coachingstraject zo kort mogelijk te laten duren. Na elke sessie spreken we af of er een vervolgafspraak nodig is.

Het kan zijn, dat u als ouder dan ook tips krijgt hoe u thuis het proces kunt ondersteunen.

De werkvormen

Werkvormen die ik kan inzetten tijdens de sessies:

Daarnaast maak ik gebruik van de kracht en werking van Essentiële Oliën.

"Je leert meer van een kind door een uur met hem te spelen, dan een jaar met hem te praten" ~Plato.

  • Een coachsessie duurt 60 minuten.
  • Kosten Intake gesprek en Coaching sessie €50,- inclusief 21% BTW, voorbereiding en gebruik van materialen.
  • Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden.
  • Bij annulering binnen 24 uur houdt Via 10 zich het recht voor een sessie of gesprek in rekening te brengen. Tijdig verzetten van een afspraak is natuurlijk mogelijk, telefonisch of per mail.
  • Betaling contant na afloop van iedere sessie, u ontvangt de factuur per mail.

Kindermassage

Aansluitend op een sessie kun je ook een massage voor je kind boeken. Kijk voor meer informatie bij AromatouchTM Techniek Massage

Opvoedcoaching

Liever zelf hulp, zonder je kind? Kijk bij Opvoedcoaching

Trainingen

Coaching samen met andere kinderen kan ook. Kijk bij de verschillende trainingen: Gelukskoffer, Ik leer leren, Plezier op school.

Aanmelden of informatie

Mail.
Bel of app 06 40 66 60 82