Opvoedcoaching

Heb jij als ouder wel eens vragen over de opvoeding van je kinderen?

Hebben jij en je partner wel eens een discussie over jullie manieren van opvoeden?

Gun jij jezelf en je kinderen een fijne, gezellige en stabiele thuissituatie?

Opvoedingsondersteuning

Kinderen zijn meestal leuk en lief. Maar ze kunnen het je als ouder soms behoorlijk lastig maken. Opvoeden is dan niet altijd makkelijk. Soms kan het lastig zijn vat te krijgen op het gedrag van je kind. Een Opvoedcoach biedt opvoedingsondersteuning. Even een steuntje in de rug... Veel ouders zien het als 'falen' als zij er even niet alleen uit komen en hulp inschakelen. Het is echter geen teken van zwakte maar van kracht om zo snel mogelijk te proberen je eigen draagkracht weer te vergroten. Hulp vragen is een moedige stap waarmee je laat zien dat je je kind (en jezelf) serieus neemt.

Als Opvoedcoach ga ik uit van je eigen kracht en je eigen deskundigheid als ouder met betrekking tot je kind. Ik sluit daar als Opvoedcoach bij aan door met je te kijken naar de situatie waar je tegenaan loopt en deze samen op te lossen.

De opvoedingsondersteuning richt zich op lichte opvoedingsproblemen, zoals:

De hulp vindt bij voorkeur plaats in een vroeg stadium en is kortdurend zodat je als ouder zo snel mogelijk de regie weer zelf in handen krijgt. Het doel is een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen, door steun te bieden aan ouders, zodat ouders weer vertrouwen krijgen in hun rol als opvoeder en eventuele moeilijkheden in de opvoeding weer zelf kunnen hanteren.

Je kunt Via 10 opvoedcoach inschakelen als je:

 • een steuntje in de rug nodig hebt.
 • twijfelt aan je aanpak van een bepaald probleem en hierover advies wilt.
 • het gevoel hebt dat een probleem zich niet vanzelf oplost.
 • je onzeker voelt over de opvoeding.
 • het lastig vindt om grenzen te stellen.
 • moeite hebt structuur in de dag aan te brengen.

Je krijgt praktische opvoedtips passend bij jouw stijl van opvoeden en jouw situatie. Observatie van de thuissituatie kan deel uitmaken van de opvoedcoaching. Als coach kijk ik samen met jou naar jouw gezinssituatie en bepalen we wat jij kunt doen om het weer gezellig te maken in huis.

Tijdens de individuele coaching besteden we o.a aandacht aan:

 • Inzicht in het gedrag van je kinderen; waarom doet je kind zoals hij doet?
 • Wat de invloed is van een positievere blik op het gedrag van je kind. Ik leer je hoe je positief kunt gaan denken.
 • Hoe je omgat met je eigen emoties en frustraties.
 • Hoe je je kinderen positiever kunt benaderen.
 • Hoe je contact maakt met je kind.
 • Hoe je grenzen kunt stellen.
 • Hoe je structuur aan kunt brengen in de dag.

En je kunt uiteraard al je persoonlijke vragen en casussen bespreken.

Opvoedgesprekken zijn net zo vaak als je wilt. Heb je aan één gesprek voldoende? Prima. Wil je een vervolggesprek? Dan maken we nog een afspraak.

Wat levert opvoedcoaching je op?

Aanmelden voor opvoedcoaching

Wil je even een steuntje in de rug? Neem dan contact met me op voor een afspraak. Tijdens dit eerste gesprek gaan we in op jouw persoonlijke uitdagingen en behoeften. Na dit gesprek zit je nergens aan vast en kan je zelf besluiten of en hoeveel gesprekken je verder wilt.

Kosten:

€50,- incl. BTW per uur bij gesprekken in de praktijk.

€60,- incl. BTW per uur bij gesprekken/observaties aan huis.

Aanmelden of informatie

Voor meer informatie kunt u mij mailen.