Training "Plezier op school"

Een intensieve tweedaagse zomertraining voor aankomende brugklassers voor wie de overgang naar de middelbare school extra spannend is. Het accent in deze training ligt op het vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en assertieve vaardigheden, zodat de kinderen met meer plezier naar de nieuwe school gaan.

Doelgroep

De training is voor kinderen die naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaan en met meer zelfvertrouwen willen omgaan met leeftijdgenoten. Die overgang is vaak extra spannend voor kinderen die op de basisschool problemen hebben in de omgang met anderen (gepest, verlegen, conflicten). Zij zijn bang dat ze op de nieuwe school weer gepest zullen worden of zijn extra onzeker of ze wel aansluiting zullen vinden. Deze kinderen kunnen bij die overgang wel een steuntje in de rug gebruiken.

Werkwijze

De training richt zich op het weerbaar maken van het kind. In de training leren de kinderen positief te denken en worden er op een ontspannen en speelse wijze de volgende vaardigheden aangeleerd:

Resultaat

Realisatie

De zomertraining Plezier op School duurt twee hele dagen. Voorafgaand aan de training vindt een kennismaking/intakebijeenkomst plaats met ouder(s) en kind en een ouderavond tijdens de training.

De training Plezier op School wordt doorgaans in de laatste weken van de zomervakantie aangeboden. Juist dan profiteren de kinderen het meest, ze kunnen het geleerde meteen toepassen in de nieuwe klas. De groepsgrootte bestaat uit minimaal uit 4 en maximaal 6 kinderen.

Aanmelden voor de training "Plezier op school"

Aanmelden of informatie

Per e-mail (via10sneek@gmail.com) of via het contactformulier op deze website.